Rozvrh si sestavujete sami z desítek předmětů. Nemusíte je samozřejmě absolvovat všechny – v případě povinně volitelných si vybíráte jen takové, které vás budou bavit. Schválně se podívejte, že je z čeho vybírat (předměty vyučované v podzimním semestru 2018 a v jarním semestru 2019):

Povinné předměty:

 • Systémy politických stran
 • Dějiny politických idejí
 • Úvod do politologie
 • Politické systémy
 • Teorie demokracie a politické doktríny
 • Moderní politické dějiny
 • Politický systém českých zemí 1848-1992
 • Politická filosofie XX. století
 • Politický systém ČR
 • Metodologie politologie
 • Současná Evropská unie

Povinně volitelné předměty:

 • Strategické hry a simulace
 • Úvod do studia lidských práv
 • Zahraniční výjezd
 • Zahraniční výjezd
 • Zahraniční pracovní pobyt
 • Zahraniční pracovní pobyt
 • Slovak Politics
 • Volební systémy
 • Komunismus v ČR
 • Komunální politika
 • Teorie her a politické rozhodování
 • Francouzská politika a politické strany
 • Úvod do volební geografie
 • Základy komparace politických systémů
 • Základy politického marketingu
 • Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy
 • Volební inženýrství
 • Úvod do problematiky psaní odborného textu
 • Druhořadé volby v Evropě
 • Křesťanství a politika
 • Základy politické modernity
 • Politika v Rusku
 • Československá politika 1969-1989
 • Populism and political parties
 • American political institutions
 • Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)
 • Československá politika 1945-1969
 • Pracovní stáž
 • Pracovní stáž
 • Hlavy státu v Evropě
 • Mýty a fakta voleb
 • Kampaně v České republice
 • Candidate Selection in Political Parties
 • Politická reklama
 • Vývoj politiky lidských práv
 • Volby v praxi
 • Vizualizace dat v sociálních vědách
 • Politics of the Baltic States
 • Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století
 • Money and Politics
 • Ethic strengthening mechanisms
 • Interactive Workshop: Challenging Propaganda
 • Terénní výzkum voleb