Rozvrh si sestavujete sami z desítek předmětů. Nemusíte je samozřejmě absolvovat všechny – v případě povinně volitelných si vybíráte jen takové, které vás budou bavit. Schválně se podívejte, že je z čeho vybírat (předměty vyučované v podzimním semestru 2015 a v jarním semestru 2016):

Povinné předměty:

 • POL102 Systémy politických stran
 • POL103 Dějiny politických idejí
 • POL104 Úvod do politologie
 • POL109 Politické systémy
 • POL112 Teorie demokracie a politické doktríny
 • POL116 Moderní politické dějiny
 • POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992
 • POL142 Politická filosofie XX. století
 • POL144 Politický systém ČR
 • POL144 Politický systém ČR
 • POL181 Metodologie politologie
 • POL359 Současná Evropská unie

Povinně volitelné předměty:

 • EVS134 Úvod do studia lidských práv
 • POL150 Slovak Politics
 • POL185 Volební systémy
 • POL188 Komunismus v ČR
 • POL190 Komunální politika
 • POL203 Teorie her a politické rozhodování
 • POL231 Debatování
 • POL248 Úvod do volební geografie
 • POL250 Základy komparace politických systémů
 • POL256 Základy politického marketingu
 • POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy
 • POL276 Volební inženýrství
 • POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu
 • POL287 Koncepty v politické filosofii
 • POL288 Druhořadé volby v Evropě
 • POL291 Křesťanství a politika
 • POL292 Management veřejné sféry
 • POL294 Workshop: Výzkum v politických vědách
 • POL296 Veřejné zakázky
 • POL297 Základy politické modernity
 • POL330 Politika v Rusku
 • POL332 Československá politika 1969-1989
 • POL333 Populism and political parties
 • POL339 American political institutions
 • POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)
 • POL343 Československá politika 1945-1969
 • POL344 Pracovní stáž
 • POL347 Hlavy státu v Evropě
 • POL351 Comparative Political Economy
 • POL352 Mýty a fakta voleb
 • POL353 Česká ústavněprávní interpretace
 • POL354 Kampaně v České republice
 • POL358 Candidate Selection in Political Parties
 • POL361 National security in regional perspective: case study of Russia
 • POL362 Politická reklama
 • POL363 Politická psychologie
 • POL364 Political Campaigns Around the Globe: Selected Case Studies
 • POL365 Political Communication
 • POL366 The Politics of Sri Lanka
 • POL367 Transformační spolupráce v praxi: jak, kde a proč podporovat demokratizaci