Politologii je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s dalším oborem. V rámci fakultní nabídky je možné politologii kombinovat s:

 • bezpečnostními a strategickými studii,
 • mezinárodními vztahy,
 • environmentálními studii,
 • psychologií,
 • evropskými studii,
 • sociologií,
 • veřejnou politikou a lidskými zdroji,
 • mediálními studii a žurnalistikou.

To ale není všechno. Politologii je možné studovat i v kombinaci s obory vyučovanými na jiných fakultách. Katedra tak nabízí ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou kombinaci s:

 • ekonomií,
 • hospodářskou politikou,
 • veřejnou ekonomikou a správou.

Ve spolupráci s Filosofickou fakultou nabízíme kombinaci s:

 • filosofií,
 • historií.

A konečně ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou jsme připravili kombinaci s geografií a kartografií.
Je z čeho vybírat, že? Nutno dodat, že tak širokou nabídku studijních kombinací máme jenom v Brně. Na ostatních školách, kde se politologie vyučuje, taková možnost prostě není. 😉

A jaká kombinace je nejvhodnější?
Těžká otázka. Ale vzhledem k provázanosti studií a oborů bychom doporučili kombinovat politologii s Bezpečnostními a strategickými studii. Jestli totiž politologie zkoumá moc a její podobu a projevy, BSS se pak věnuje konfliktům o ni.
V rámci této kombinace budete potkávat podobné vyučující, rozvrhy obou oborů se respektují a výuka probíhá na jedné katedře.
Kdybyste se ptali na šanci na přijetí na tuto kombinaci, pak vězte, že v minulých letech stačil poslednímu přijatému percentil 120. Což je v porovnání s jinými kombinacemi celkem dosažitelná úroveň. 😉

Často kladené dotazy

Je možné studijní kombinaci v průběhu studia změnit?

Ano. Je ale třeba splnit několik podmínek.
A pozor – toto není cesta, jak se vyvázat z oboru nebo studia, ve kterém se vám nedaří. Přestupy jsou povolovány pouze těm studentům, kteří mají odstudovaný určitý počet kreditů a s přestupem musí souhlasit vedoucí příslušné katedry!