Je nám jasné, že ne všechno se můžete naučit od nás. Ve výuce proto budete docela často potkávat experty z praxe, kteří vám předají co možná nejvíc zkušeností z jejich každodenního pracovního života. Mimo výuku se můžete podílet na výzkumech, které členové katedry vedou (v minulosti jsme tak zkoumali např. podobu komunálních koalic nebo třeba volební kampaně), nebo vyrazit někam na stáž.

Těch je na katedře celá řada a odehrávají se doma i v zahraničí. Většina těchto stáží trvá minimálně čtyři týdny a probíhá v renomovaných institucích. Katedra dokonce nejlepší studenty ve výběrových řízeních podporuje Masarykovým stipendiem pro nadané politology.

O tom, že naše snaha o zpraktičtění studia má smysl, svědčí i fakt, že někteří odborníci z praxe si vytipovali v kurzech talenty, aby jim následně nabídli zaměstnání. Podobně je to i v případě stáží Masarykova stipendia – není výjimkou, že stážisté v dané instituci zůstávají.

Otto Eibl, koordinátor Masarykova stipendia

 

Seznam stáží pro jarní semestr 2017, kdy je Masarykovo stipendium vypisováno, byl následující:

  • Ústav pro studium totalitních režimů;
  • Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09;
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
  • různé odbory Úřadu vlády ČR;
  • Pravý břeh, z.s.;
  • Národná rada SR;
  • Komunikační agentura Commlab;
  • Rada Středočeského kraje (STAN).