Vděčím brněnské politologii za mnohé, ale vždy ocením to, že mě zbavila pro nás právníky typického černobílého pohledu na realitu. A také stojí za vším, co jsem kdy odborného napsal, sice ne obsahově, ale ve schopnosti zformulovat hypotézy, nalézt zdroje a vytvořit smysluplný text. Tahle katedra prostě “dělá vědu“, jak se má!

Tomáš Palovský