Toto štúdium vám dá šancu získať podstatné kompetencie, nech sa po škole ocitnete kdekoľvek: akademické písanie, štandardy vedeckej práce, porozumienie politického, veľký vplyv ideológií, atď. To, čo ponúka základné kurikulum, ale nebude (napriek nahustenému a relevantnému programu) stačiť ani na pokračovanie v akademickej sfére. Je to základ pre výskum v politológii, myslite na to. Potrebujete viac – perfektnú angličtinu, ideálne ešte ďalší jazyk, zvládnutý MS Office (ale naozaj zvládnutý) a ideálne aj ďalšiu plejádu programov, zahraničnú skúsenosť, štatistiku, relevantné stáže … Nič z tohoto nie je to poslaním ani povinnosťou univerzity vám zabezpečiť. Katedra vám na to však pripraví ideálne podmienky a veľa slobody – na jednej strane poskytne možnosť stáží, Erazmu, účasti na výskumoch, možnosť publikácií, nepovinné jazykové kurzy na Filozofickej fakulte, a na druhej strane vás nebude zaťažovať nepodstatnou administratívou/povinnosťami (skvelý omnipotentný Informačný systém, absencia cvičení a povinných prednášok). Využite všetko, čo štúdium ponúka. Spať, víkendovať a vracať dlhy budete popri práci. Čím skôr si urobíte jasno v tom, či ísť do súkromnej, verejnej alebo akademickej sféry, tým lepšie a pohodlnejšie pre vás. Budete mať veľkú výhodu, keď investujete svoj čas do budovania kompetencií jedným smerom. Ak ste si istý, že chcete ísť do súkromnej sféry, dokonca ešte o trochu mimo odbor, nájdite si prácu na čiastočný úväzok popri štúdiu. V takomto prípade nie je nič horšie ako absolvent politológie s nezaschnutou farbou na diplome nedotknutý pracovným prostredím chystajúci sa pracovať niekde v bankovníctve. Na študijných výsledkoch záleží. Pri dvojnásobnej nezamestnanosti mladých oproti skúseným zamestnancom musíte vyniknúť nad ostatnými. Prehľad známok a študijných aktivít bol pre mňa zatiaľ dôležitý všade, kde som to po škole skúšala (pracovne i študijne). Katedra  znížila arbitrárnosť hodnotenia na minimum a nemusíte sa báť podrazov – tvrdá práca sa oplatí. Dobré známky vám zaručia peniaze zo štipendií, možno nejaké publikácie, prístup k Ph.D., k Fulbrightovmu štipendiu, prestížnym stážam aj top zamestnávateľom. Zíde sa to, fakt. Píšte si diplomku cez seminárky. Vyberte si užšiu oblasť pre tému diplomky s obrovským predstihom a píšte seminárky na túto tému. Na konci štúdia budete mať literatúru načítanú a polovicu diplomky napísanú. Ušetríte si námahu a zvýšite tým kvalitu všetkých výstupov. Na POL FSS budete milovať azda všetko – ľudí, krásnu budovu, priateľskú a vybavenú knižnicu, informačný systém spoločné akcie … . Nemajte ale pocit nadradenosti, že tam chodíte. Absolventi majú síce zaslúžene výbornú povesť, ale to pre jedinca okrem prehnaných očakávaní zamestnávateľov ešte samo o sebe nemusí nič znamenať. Šikovní ľudia sú všade a nič nemáte isté zápisom na štúdium. PS. „Kečup alebo horčica“ je v prípade absolventa POL FSS úplný nezmysel. Snáď každý z nás robí niečo zaujímavé.

Silvia Hudáčková

sh_round