Přihlásit se k tomu, že jsem absolventem politologie, se v některých kruzích rovná takřka rozsudku smrti. Přesto nedám na svá studia na katedrách politologie a mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU dopustit. Dala mi schopnost přemýšlet v souvislostech a kriticky analyzovat i tak neuchopitelné fenomény, jako je evropská integrace. A last but not least: bezprostředně po škole jsem získal práci v oboru, která mě baví a taky mě už více než deset let obstojně živí. Co bych si mohl přát víc?

Ondřej Krutílek

ok_round