FSS mi poskytla priestor nato, aby som sa slobodne zorientoval v odbore, ktorý som začal študovať, dala mi dobrý základ do magisterského štúdia v zahraničí a pomohla mi vybrať kariérnu cestu, ktorou som sa neskôr vybral. Najlepšie však bolo asi to, že na hodinách aj mimo nich som mal možnosť stretávať ľudí s ktorými aj pivné diskusie mali nejaký (intelektuálny? existencionálny?) zmysel.

Martin Dubéci

md_round