Politológia na Masaryčke je iná, lepšia. Naučí vás kriticky myslieť, urobiť si vlastný názor, vyhľadávať a spájať informácie. Keď porovnávam svojich známych z iných univerzít, tak mnoho z nich v tomto zaostáva. Nadrilované informácie a poučky zabudnete, ale toto vám ostane. Navyše počas štúdia sa vám naskytne kopa zaujímavých príležitostí, či už prostredníctvom vyučujících alebo známych študentov. Ja som sa tak dostala na stáž do USA, k českej prezidentskej a parlamentnej kampani i k prvej práci.

Marcela Vichnarová

mv_round