Politologii jsem studoval společně s právem – zatímco právo jsem vnímal jako praktické řemeslo, politologie a vůbec sociální vědy pro mne byly pověstným intelektuálním přesahem a katedra brněnské politologie skutečným akademickým, svobodomyslným a otevřeným prostředím. Místem, kde se daly s kolegy a učiteli rozvíjet myšlenky o příčinách, podobě a důsledcích naší společenské reality, a to nejen ve fakultních škamnách; často se pokračovalo i v blízkých občerstvovacích zařízeních. Ideální kombinace intelektuálna a bohémy. Není proto divu, že mě v době studií tento obor bavil a naplňoval víc než studium právních předpisů… Obojí však bylo pro další profesní život užitečné.

Ivo Pospíšil

ip_round