Analyticky myslet a probírat se haldou materiálu. V nich hledat to klíčové a zároveň se umět orientovat v relevantních zdrojích. Postup, který jsem si zautomatizovala už při studiu politologie a teď se mi hodí i v dosavadní práci, v níž musím každý den zpracovat informace co nejrychleji. Zároveň jako novinář ctít citace a používat vhodné zdroje. Zpravodajství z velké části reflektuje hlavně politiku. S častostí voleb jsem se mnohdy přesvědčila, že umět se orientovat v principech koaličních vyjednávání nebo volebních systémech pro mě bylo vždy velkou výhodou. Last but not least (jak s oblibou říká doc. Kopeček) je celkové prostředí fakulty. Dobří vyučující, kteří chtějí předat, z toho co sami ví, maximum a hlavně dobrý kolektiv lidí, se kterými se dosud  scházím. Právě kvůli tomu mě bavilo na přednášky i semináře chodit. I ty večery a víkendy strávené v knihovně měly svou nezapomenutelnou atmosféru. Studovat politologii v Brně? Za mě určitě ano!

Ivana Malá