Kromě toho, že jsem se tu naučila číst, psát a dívat se na věci jinak, je brněnská katedra politologie (a vlastně i celá FSS) neopakovatelná svou atmosférou místa, kde se střetávají myšlenky a názory, otevřeně se diskutuje, oceňuje se individualita, vlastní iniciativa a nadšení. Děkuji všem lidem, kteří mě nechali prozkoumávat nové oblasti a témata, které mě zajímaly, místo problémů hledali řešení a neváhali me podpořit i ve studiu v zahraničí. Jen díky tomu dnes můžu pracovat na volebních kampaních, živit se politickou komunikací a dělat to, co mě baví. Jsem hrdá absolventka brněnské politologie a když můžu, ráda se vracím.

Barbora Petrová

bp_round