Na FSS odporúčam vybrať si kombináciu politológie so sociológiou. Politológia môjmu štúdiu dala konkrétne zameranie, sociológia ho doplnila teoretickým a metodologickým základom. Z vlastnej skúsenosti môžem tiež odporučiť na štúdium v Brne nadviazať zahraničným – ja som sa dostal na M.Sc. program politickej socioógie na London School of Economics. Zamestnal som sa v Slovenskej debatnej asociácii, ktorá sa venuje rozvoju kritického myslenia mladých ľudí. Na konci roka 2014 som bol zvolený za predsedu Rady mládeže Slovenska, ktorá združuje a zastupuje veľké mládežnícke organizácie. Som rád, že štúdium na FSS mi umožňovalo venovať sa práci v terťom sektore už počas školy, a určite každému radím nebyť na vysokej škole iba študentom. Vyučujúci a spolužiaci, ktorí nebrali predmety iba ako povinnú jazdu, mi dávajú dôvod ostať v kontakte s komunitou FSS.

Andrej Schulcz

as_round