Když jsem si jako studentka magisterského studia politologie zařídila možnost účastnit se v roce 2012 amerických voleb přímo v nejužším týmu kampaně, potřebovala jsem doporučující dopis někoho z katedry. Byl pátek odpoledne a na studijním mi řekli, že deadline na podání žádosti o stipendium do Ameriky je již v neděli o půlnoci. V duchu jsem si pomyslela, že nemám šanci dopis během víkendu získat. Zkusila jsem to – napsala jsem třem vyučujícím, a to v pátek večer. Výsledek? V sobotu v osm ráno jsem měla tři kladné odpovědi ve stylu „co pro to mám udělat“?
Díky tomu jsem odjela do Ameriky a získala ty nejcennější zkušenosti, ze kterých ve své profesi do teď čerpám. Po návratu jsem úspěšně absolvovala, založila s dalšími spolužáky Institut politického marketingu a díky získaným vědomostem i praxi začala pracovat na celostátních kampaních.
Brněnská politologie Vám dá příležitosti růst a otevře dveře do reálného světa. Do světa, kde se po škole s vašimi spolužáky potkáváte na důležitých postech a vy víte, že jste mezi těmi, kteří budou za pár let vládnout v České republice.
Studovat na FSS bylo jedno z nejlepších kariérních rozhodnutí. Profesoři a Vaši učitelé tu nejsou pouze přednášejícími, ale stanou se nedílnou součástí vašeho života stejně tak, jako lidé, se kterými studujete. Získáte příležitosti rozvinout potenciál, který máte, nasměrují Vás, když si nebudete vědět rady a podpoří Vás v tom, co chcete dělat.

Alžběta Králová

ak_round