Stanislav Balík

Stanislav Balík

Stanislav Balík je vedoucím katedry politologie.
Zabývá se moderní českou politikou, komunální politikou a nedemokratickými režimy. Příležitostně píše komentáře do novin. Velký bludovský patriot a skaut.

Seznam kurzů, které Stanislav Balík vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Stanislav Balík podílel.

Lubomír Kopeček

Lubomír Kopeček

Člověk, kterého zajímá politika, zvláště stranická, v různých evropských zemích. Podílel se na několika projektech brněnského Centra pro studium demokracie a kultury podporujících demokratizaci na Ukrajině, v Iráku či Barmě. Badatelsky i pedagogicky ho nejvíce přitahují české polistopadové dějiny, což ho mimo jiné dovedlo k napsání knih „Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997“, „Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu“ nebo „Fenomén Václav Klaus. Politická biografie“.

Seznam kurzů, které Lubomír Kopeček vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Lubomír Kopeček autorsky podílel.

Andrew Lawrence Roberts

Andrew Lawrence Roberts

Andrew Roberts se zabývá kvalitou demokracie, politickými institucemi a politickým chovaním. Věří, že každý student je schopen publikovat článek v odborném (politologickém) časopise. Jeho koníčky jsou česká populární kultura a rozšíření Cimrmanologie do anglosaského světa.

Seznam kurzů, které Andrew Roberts vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Andrew Roberts autorsky podílel.

Jiří Baroš

Jiří Baroš

Jiří Baroš se zabývá především politickou filosofií, lidskými právy a vztahem náboženství a politiky. Několik let byla jeho “šéfkou” (jak se jí říkávalo) na Ústavním soudu dr. Eliška Wagnerová, poté začal přednášet na Katedře politologie. Velké zážitky si odnesl ze svého krátkého, leč po všech směrech intenzivního studia v Paříži. Rád lyžuje a hraje tenis a zbožňuje Itálii a umění vůbec.

Seznam kurzů, které Jiří Baroš vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Jiří Baroš autorsky podílel.

Otto Eibl

Otto Eibl

Otto Eibl je z Českých Budějovice, Budvar ale nepije. Má rád pop kulturu, se vším, co k ní patří. Svého času sbíral reklamy, pak jich ale začalo být moc, tak toho nechal. Dneska se na ně kouká, už je ale neshromažďuje. Miluje značky jako nositele významů a fascinuje ho proces, jakým jsou značky – a významy na ně navázané – utvářeny a udržovány. Logicky ho pak nejčastěji potkáte v kurzech, které mají co do činění s komunikací a marketingem.

Seznam kurzů, které Otto Eibl vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Otto Eibl autorsky podílel.

Vlastimil Havlík

Vlastimil Havlík

Když zrovna nezkoumá populistické politické strany nebo nesleduje aktuální dění v české politice, rád se projede na kole nebo se baví stolním tenisem. Výtečnou kombinací tvoří espresso a severská detektivka.

Seznam kurzů, které Vlastimil Havlík vyučuje
Seznam publikací, na kterých se Vlastimil Havlík autorsky podílel

Lenka Hrbková

Lenka Hrbková

Na politice ji zajímá především to, jak a proč lidé uvažují a jednají. Ve snaze prozkoumat “černou skříňku” politických postojů i chování často provádí experimenty na lidech (v rámci jejího výzkumu na poli politické psychologie nebyl nikdo zraněn). Ve volném čase se věnuje nákupu knih a meditaci v jógových ásanách.

Seznam kurzů, které Lenka Hrbková vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Lenka Hrbková autorsky podílela.

Roman Chytilek

Roman Chytilek

Roman Chytilek vyučuje na katedře předměty, které se týkají výzkumné metodologie, voleb a politických stran, teorií racionální volby a experimentální politologie. Pedagogicky se zaměřuje zejména na to, aby do svých přednášek dostal co nejvíce obsahu seriálů. Vede také magisterskou specializaci, která se zabývá volbami a politickým marketingem, která je – mimo jiné – proslulá svými absolventy a večírky.

Seznam kurzů, které Roman Chytilek vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Roman Chytilek autorsky podílel.

Pavel Dufek

Pavel Dufek

Férovej kluk. Narozen na soutoku Labe, Orlice a světlého ležáku. Číst se naučil už ve dvanácti letech. Neúspěšnou kariéru ve hře v kopanou kompenzoval zvýšeným zájmem o nesrozumitelné knihy a osoby druhého pohlaví (taktéž neúspěšně). Má rád Londýn, Londýnu je ukradený. Nejlepší táborník Plátěné osady v r. 1993/1994 a majitel Moskviče 2137. Věří ve vše, ale zároveň o všem pochybuje. V současné době se věnuje především čtení, psaní a malé násobilce. Ve volném čase vyhazuje studenty od zkoušek z politické filosofie a navštěvuje zařízení kavárenského typu.

Motto: Stejně mi nedokážou nic!

Seznam kurzů, které Pavel Dufek vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Pavel Dufek autorsky podílel.

Michal Pink

Michal Pink

Protože pro Michala Pinka patřilo po celou dobu studia k jeho největší zálibě čtení map a především zeměpis, dnes se po odborné stránce věnuje především volební geografii. Svůj volný čas z velké části tráví aktivně i pasivně okolo řeky Svratky. K nejoblíbenějším dopravním prostředkům patří bryčka tažená chladnokrevníkem.

Seznam kurzů, které Michal Pink vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Michal Pink autorsky podílel.

Aneta Pinková

Aneta Pinková

Aneta Pinková ve svých přednáškách zaměřených na zájmovou politiku a politickou korupci maximálně podporuje diskuzi mezi studenty, protože o těchto tématech se z ní se člověk často dozví víc, než z odborné literatury. Momentálně ale věnuje většinu svého času novému experimentu nazvanému „Politologem již od kolébky“, na fakultě ji tedy zastihnete spíše sporadicky.

Seznam kurzů, které Aneta Pinková vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Aneta Pinková autorsky podílela.

Peter Spáč

Peter Spáč

Vyslanec z neďalekého Slovenska a šíriteľ vzájomného medzinárodného priateľstva. Milovník Grécka, hlučnej hudby a keď na to príde, tak aj politiky. Rád si povie svoje k voľbám a volebným systémom a na fakulte ho typicky zastihnete pred monitorom plným obsiahlych a farebných tabuliek nabitých číslami a vzorcami.

Seznam kurzů, které Peter Spáč vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Peter Spáč autorsky podílel.

Jakub Šedo

Jakub Šedo

Stárnoucí příslušník předfacebookové generace. Setkáte se s ním
zejména pokud máte zájem o volební či politické systémy.

Seznam kurzů, které Jakub Šedo vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Jakub Šedo autorsky podílel.

Lucie Pospíšilová

Lucie Pospíšilová

Asistentka na katedře.

Úřední hodiny:
Pondělí 9:30-11:00; 13:30-15:00
Úterý 9:30-11:00; 13:30-15:00
Středa 9:30-11:00; 13:30-15:00
Čtvrtek 13-15
Pátek 9-11

Miloš Gregor

Miloš Gregor

Je to nepoučitelný optimista. Energii čerpá převážně z málo posloucha(tel)né hudby a politického marketingu. V něm se nejčastěji zabývá brandingem, aktuálně také celebritizací nebo prací politiků s mladými voliči. Svět populárních (nepolitických) osobností je mu spíše cizí. V léte jej zastihnete na festivalu Mighty Sounds. Štestí na něj můžete mít i v univerzirním kině Scala, kde si adoptoval vlastní sedačku – pojďte do toho taky! Jako správný Moravák má rád víno. Jako správný Čech pak pivo. Cení si aktivity studentů, odvahy Batmana a má rád princeznu Leiu.